‘อุทยานเปยไห่’ สวนเดิมของพระราชวังที่มีประวัติศาสต์มาอย่างยาวนาน

beihai-park

-อุทยานเปยไห่-
beihai-park

อุทยานเปยไห่ เปิดใช้เมื่อ ค.ศ.1925 แต่เดิมเป็นสวนของพระราชวังมีมานานกว่า 1,000 ปี ด้านในมีทั้งศาลาพลับพลา และวัดที่สร้างสมัยกุบไลข่านแห่งราชวงศ์หยวน และขยายพื้นที่จนมีขนาดใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ส่วนของทะเลสาบมีชื่อเช่นเดียวกันคือทะเลสาบเป่ยไห่ มีเกาะตรงกลางคือ เกาะหยก (Jade Island) เกิดจากการนําดินที่ขุดจากทะเลสาบมาถมเป็นภูเขาลูกย่อมๆทางด้านบนสุดมีเจดีย์รูปทรงทิเบตสีขาวขนาดใหญ่สูง 36 เมตร เพื่อรําลึกถึงการมาเยือนประเทศจีนของ ดาไลลามะองค์ที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 1651 Continue reading “‘อุทยานเปยไห่’ สวนเดิมของพระราชวังที่มีประวัติศาสต์มาอย่างยาวนาน”