ประเภทรถไฟ วิธีการใช้บริการ และค่าธรรมเนียมสำรองที่นั่งในเยอรมนี

ตั๋วรถไฟในประเทศเยอรมนีมีทั้งหมดกี่ประเภท? วิธีการใช้บริการเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่? และสุดท้าย หากต้องการสํารองที่นั่งรถไฟ ICE เส้นทางภายในประเทศเยอรมนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้าง?

Continue reading “ประเภทรถไฟ วิธีการใช้บริการ และค่าธรรมเนียมสำรองที่นั่งในเยอรมนี”