เรื่องควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวประเทศสวิสเซอร์แลนด์

swiss

บทความนี้สนับสนุนโดย Ufabet

-เรื่องของเงินในประเทศสวิสเซอร์แลนด์-

แม้สวิสจะอยู่ท่ามกลางประเทศกลุ่มอียู แต่ตัวเองก็ไม่เป็นสมาชิก และไม่ได้ใช้สกุลเงินยูโร เพราะสวิสมีค่าเงินเป็นของตัวเอง ที่เรียกกันว่า “สวิสฟรังก์ (CHF)” แม้ตัวย่อ ค่าเงินตามสากลจะใช้ CHF แต่ร้านค้าในสวิสจะใช้ตัวย่อ Fr. ที่ย่อมาจาก Franken ค่าเงินฟรังก์มีหน่วยย่อยลงมาคือ “รัพเพิ่น (Rappen)” 100 รพเพิ่นเท่ากับ 1 ฟรังก์ (อธิบายง่ายๆก็เหมือน 100 สตางค์ เป็น 1 บาท) อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินฟรังก์กับเงินบาทอยู่ราวๆ 1 ฟรังก์ ประมาณ 35-37 บาท ทั้งนี้ต้องตรวจสอบก่อนเดินทางอีกครั้ง ตามร้านค้าใหญ่ๆ เราสามารถจ่ายเป็นเงินยูโรได้ แต่ต้องรับเงินทอนเป็นฟรังก์ และอัตราแลกเปลี่ยนไม่สวยนัก จึงไม่แนะนําให้ใช้ยูโรเท่าไหร่ Continue reading “เรื่องควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวประเทศสวิสเซอร์แลนด์”