การเดินทางสู่ ‘เมลเบิร์น’ เมืองที่ติดอันดับน่าอยู่อันดับต้นๆของโลก

รัฐวิกตอเรีย (Victoria)

รัฐวิกตอเรียเป็นรัฐที่เล็กที่สุดของทวีปออสเตรเลีย (ไม่นับรัฐแทสเมเนีย ซึ่งเป็นเกาะ) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป เป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีจํานวนประชากรหนาแน่นมากที่สุด รัฐวิกตอเรียมีประชากรทั้งรัฐเกือบ 5 ล้านคน เมืองหลวงชื่อเมลเบิร์น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยาร์รา (Yarra River) วิกตอเรีย เป็นรัฐแรกที่มีธงประจํารัฐ นับตั้งแต่ยุคตื่นทองในต้นศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา รัฐวิกตอเรียได้ชื่อว่าเป็นรัฐที่เจริญมากที่สุดกว่าทุกรัฐของออสเตรเลีย และมี สวนสาธารณะมากที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า Garden State

ดอกไม้ประจํารัฐวิกตอเรียคือ ดอก Pink Heath สีชมพู สัตว์พื้นเมือง ประจํารัฐคือ ตัวพอสซัม (Leadbeater’s Possum) Continue reading “การเดินทางสู่ ‘เมลเบิร์น’ เมืองที่ติดอันดับน่าอยู่อันดับต้นๆของโลก”

เที่ยวชมธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวนอกตัว ‘เมืองเมลเบิร์น’

-ท่องเที่ยวนอกเมลเบิร์น-

จากเมลเบิร์นออกไป มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเที่ยวชมธรรมชาติ และชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยแรกที่ชนผิว ขาวเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีเมืองท่องเที่ยวหลายเมืองที่สามารถเดินทางไปกลับวันเดียวได้ เช่น Continue reading “เที่ยวชมธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวนอกตัว ‘เมืองเมลเบิร์น’”

กิน ช้อป ท่องเที่ยวยามราตรี ที่ ‘เมืองเมลเบิร์น’ ออสเตรเลีย

ช้อปปิ้งในเมลเบิร์น

เมลเบิร์นเป็นเมืองที่นักช้อปปงจะจบจายชื่อของได้อย่างเพลิดเพลิน ไม่แพ้ซิดนีย์ โดยเฉพาะในย่านกลางเมือง แหล่งช้อปปิ้งสําคัญของ และถนนคอลลินส์ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Myer และเดวิด Bourke Street Mall ส่วนห้างไดมารูนั้นตั้งอยู่ใน Melbourne Central

หากสนใจสินค้าประเภทแบรนด์เนมทันสมัย ต้องไปที่ 5 สุดถนนคอลลินส์ ร้านค้าเปิดทําการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. เปิดถึง 21.00 น. สําหรับคนที่ชอบซื้อของตามตลาดนัด แหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนในคือ Continue reading “กิน ช้อป ท่องเที่ยวยามราตรี ที่ ‘เมืองเมลเบิร์น’ ออสเตรเลีย”

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

สถานที่ท่องเที่ยวในเมลเบิร์น

  • ซิตี้เซ็นเตอร์ (City Centre)

จุดที่เป็นศูนย์กลางเมืองของเมลเบิร์นที่ได้ชื่อว่า “golden mile” คือ ช่วงถนน Colin กับถนน Bourke ที่ถูกตัดด้วยถนน Swanston กับถนน Elizabeth ย่านนี้เป็นย่านช้อปปิ้งของชาวเมลเบิร์น เป็นช่วงที่ห้ามรถส่วนบุคคลเข้ามา มีเฉพาะรถรางเข้ามาได้ เพื่อให้เป็นถนนคนเดินเท่านั้น ในย่านนี้มีสถานที่สําคัญและน่าสนใจหลายแห่ง เช่น Flinders Street Station, St. Paul’s Cathedral, City Square, Town Hall, Victoria Museum baš State Library นอกจากนั้นยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอีกมากมาย Continue reading “แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย”