แนะนำประเภทของบัตร Swiss pass

switzerland

-ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Swiss Pass-

Swiss Pass บัตรเหมาจ่ายสําหรับโดยสารขนส่งมวลชนบนเครือข่าย Swiss Travel System ประกอบด้วยรถไฟ รถประจําทาง รถราง รวมถึงเรือโดยสารบางแห่งในสวิตเซอร์แลนด์ได้ไม่จํากัดจํานวนเที่ยว ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 27,000 กิโลเมตร คุณสมบัติจะคล้ายกับ JR Pass ของญี่ปุ่น แต่เงื่อนไขการซื้อ Swiss Pass สามารถซื้อ ได้ทั้งที่ประเทศไทย และสถานีรถไฟใหญ่ๆในสวิส ทางที่ดีแนะนําให้ซื้อล่วงหน้าจากไทยไปเลยดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลาไปหาซื้อให้ลําบาก บัตร Swiss Pass นับเป็นบัตรที่ครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบครันทั้งสะดวก และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อย มีใบเดียวแทบจะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางอะไรเพิ่มอีกเลย Continue reading “แนะนำประเภทของบัตร Swiss pass”