การเตรียมตัวขอวีซ่า และจองตั๋วเครื่องบินไปปารีส

paris

  • วีซ่า

ก่อนเริ่มต้นการเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คุณควรวางแผน ทุกอย่างให้รอบคอบที่สุดเพื่อการเดินทางของคุณจะได้ราบรื่น อย่างแรกควรเริ่มต้นที่การขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส วีซ่าแบบนี้เรียกว่า “เชงเก้น” (Scanchen) ซึ่งใช้เดินทางได้ทั่วถึงกันหมดในประเทศกลุ่ม สหภาพยุโรป (25 ประเทศ) เราสามารถออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระภายในกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยจะเข้าและออกจากทวีปยุโรปจากประเทศใดก็ได้ แต่จะต้องไปขอวีซ่า “เชงเก้น” ที่สถานทูตของประเทศที่เราจะใช้เวลาอยู่นานที่สุด เช่น ถ้าเราวางแผนเดินทางไป เบลเยียม-ฝรั่งเศส-โปรตุเกส-สเปน รวมสี่ประเทศ โดยจองตัวเครื่องบินไปที่แรกคือ กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ (เบลเยียม) ใช้เวลาเที่ยว 3 วัน จากนั้นค่อยต่อไปปารีส (ฝรั่งเศส) ใช้เวลาเที่ยวที่นี่ 7 วัน แล้วต่อ ไปลิสบอน (โปรตุเกส) เที่ยวอีก 3 วัน จบท้ายที่สเปน เที่ยวอีก 5 วัน ค่อยออกจากสเปนสู่กรุงเทพฯ แบบนี้เราควรไปขอวีซ่า “เชงเก้น” ที่สถานทูตฝรั่งเศส โดยมีเอกสารเกี่ยวกับแผนการเดินทางของเราไปด้วย แต่มีข้อควรจําไว้ว่า การนับวันในประเทศที่อยู่นานที่สุดต้องนับ จํานวนวันที่อยู่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน Continue reading “การเตรียมตัวขอวีซ่า และจองตั๋วเครื่องบินไปปารีส”