เที่ยว กิน ช้อป ในเมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

แคนเบอร์ราเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ เรียกกันว่า เขตนครหลวง (Australia Capital Territory-ACT) แคนเบอร์รา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น Man-made City เพราะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ จาก การออกแบบวางผังเมืองอย่างฉลาด ทําให้แคนเบอร์ราเป็นเมืองที่สวยงาม และมีระเบียบ ปัจจุบันมีประชากรราว 300,000 คน Continue reading “เที่ยว กิน ช้อป ในเมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย”

การเดินทางในเขตนครหลวง ‘กรุงแคนเบอร์รา’ ประเทศออสเตรเลีย

เขตนครหลวง – Australia Capital Territory (ACT) กรุงแคนเบอร์รา (Canberra)

แคนเบอร์ราเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ เรียกกันว่า เขตนครหลวง (Australia Capital Territory-ACT) แคนเบอร์รา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น Man-made City เพราะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ จาก การออกแบบวางผังเมืองอย่างฉลาด ทําให้แคนเบอร์ราเป็นเมืองที่สวยงาม และมีระเบียบ ปัจจุบันมีประชากรราว 300,000 คน Continue reading “การเดินทางในเขตนครหลวง ‘กรุงแคนเบอร์รา’ ประเทศออสเตรเลีย”

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตเลีย

สถานที่ท่องเที่ยวในแคนเบอร์รา

  • ทะเลสาบกริฟฟิน (Lake Burley Grifin)

ทะเลสาบกริฟฟิน ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบเมือง เป็นทะเลสาบขุดกว้างใหญ่อยู่ใจกลางเมือง ตรงกลางมีน้ำพุชื่อว่า Captain Cook Memori นี้จะเปิด Water Jet ซึ่งพุ่งได้สูงถึง 140 เมตร มองเห็นได้จากทุกมุมเมือง น้ำพุนี้จะเปิดเวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. ในฤดร้อนจะเปิดในช่วงคํา 19.0 21.00 น. ด้วย Continue reading “แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแคนเบอร์รา ประเทศออสเตเลีย”