ย้อนรอยประวัติศาสตร์เยอรมัน ตั้งแต่อดีต ยุคกลาง สงครามโลก จนถึงปัจจุบัน

ตามมาดูประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศเยอรมันไล่ตั้งแต่กำเนิดของชนเผ่าเยอรมันตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ ยุคกลาง ยุคปฎิรูปศาสนา บทบาทในสงครามโลกครั้งที่ 2 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เรื่อยมาจนถึงยุคหลังสงครามและการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน

Continue reading “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เยอรมัน ตั้งแต่อดีต ยุคกลาง สงครามโลก จนถึงปัจจุบัน”