ย้อนรอยประวัติศาสตร์เยอรมัน ตั้งแต่อดีต ยุคกลาง สงครามโลก จนถึงปัจจุบัน

ตามมาดูประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศเยอรมันไล่ตั้งแต่กำเนิดของชนเผ่าเยอรมันตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ ยุคกลาง ยุคปฎิรูปศาสนา บทบาทในสงครามโลกครั้งที่ 2 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เรื่อยมาจนถึงยุคหลังสงครามและการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน

Continue reading “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เยอรมัน ตั้งแต่อดีต ยุคกลาง สงครามโลก จนถึงปัจจุบัน”

ทำความรู้จัก ‘ประเทศออสเตรเลีย’ ผ่านทางประวัติศาสตร์

 

-รู้จักออสเตรเลีย-

ออสเตรเลียมีชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า “เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ออสเตรเลียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน ปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศในเครือจักรภพที่ตั้งประเทศอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะเดียวกันออสเตรเลียก็เป็นทวีปที่เล็กสุดในโลกด้วย ออสเตรเลียเป็นประเทศ “ใหม่” แม้จะมีประวัติความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ไม่ยาวนาน ไม่มีร่องรอยอารยธรรมโบราณที่เป็นรากเหง้าของอารยธรรมโลก แต่ออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเองมีธรรมชาติสวยงามหลากหลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนมีเสน่ห์อย่างยิ่งด้วยความมีน้ำใจและความเป็นกันเองของคนออสเตรเลียกับความสวยบริสุทธิ์ของธรรมชาติ Continue reading “ทำความรู้จัก ‘ประเทศออสเตรเลีย’ ผ่านทางประวัติศาสตร์”