วิธีการใช้ตั๋วรถไฟ GERMAN RAIL PASS และ EURAIL GLOBAL PASS

ตั๋วรถไฟ EURAIL GLOBAL PASS

รวบรวมข้อมูลและวิธีการใช้ตั๋วรถไฟ GERMAN RAIL PASS และตั๋วรถไฟ EURAIL GLOBAL PASS แบบไม่มีงงและไม่มีหลงอย่างแน่นอน!

GERMAN RAIL PASS ตั๋วรถไฟใบเดียวเที่ยวทั่วเยอรมัน

 GERMAN RAIL PASS ตั๋วรถไฟใบเดียวเที่ยวทั่วเยอรมัน

ด้วยตั๋วรถไฟ German Rail Pass เพียงใบเดียวจะทําให้เดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆทั่วเยอรมัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าโดยสาร เพราะตั๋วใบนี้เป็นตัวแบบเหมาจ่ายที่ใช้ได้กับรถไฟความเร็วสูง รถไฟระหว่างเมือง รถไฟท้องถิ่นรวมทั้งรถไฟชานเมืองทั่วเยอรมนีอย่างไม่จํากัดจํานวนเที่ยวและระยะทางตามจํานวนวันที่เราซื้อไป

ตั๋วใบนี้ใช้โดยสารรถไฟของการรถไฟแห่งชาติเยอรมัน (Deutsche Bahn) ได้อย่างไม่จํากัดทั้งจํานวนเที่ยวและระยะทาง ใช้ได้กับรถไฟ ICE, IC, EC, IRE, RE, RB ที่วิ่งระหว่างเมืองต่างๆ รวมทั้งรถไฟ S-Bahn ที่วิ่งในเขตเมืองใหญ่ไปยังชานเมืองก็สามารถใช้บัตรนี้ได้

ระบบรถไฟในเยอรมนี้ไม่บังคับให้จองที่นั่งก่อนเดินทาง (ยกเว้นรถไฟระหว่างประเทศบางขบวน รถไฟกลางคืนข้ามพรมแดน EN, CNL โดยให้สังเกตตัว R จากตารางรถไฟ) อย่างไรก็ตามในบาง ช่วงเวลาหรือบางเส้นทางผู้โดยสารอาจหนาแน่นหากต้องการสํารองที่นั่งก็สามารถทําได้โดยมีค่า ธรรมเนียมเล็กน้อย แต่จากประสบการณ์การเดินทางของผู้เขียนที่ได้เดินทางเที่ยวเยอรมันในช่วงฤดู ร้อนซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่การเดินทางคับคั่งก็ไม่ได้สํารองที่นั่งแม้แต่ครั้งเดียว ที่นั่งบนรถไฟมีให้เลือก นั่งได้อย่างเพียงพอ

ตั๋วโดยสาร German Rail Pass จําเป็นต้องซื้อล่วงหน้าไปจากประเทศไทย ไม่มีจําหน่ายที่เยอรมนี เพราะเขาให้สิทธิ์เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติและไม่ได้ไปพํานักอยู่ในเยอรมนีเกิน 6 เดือน มีให้เลือกในชั้นโดยสารชั้น 1 (First Class) และชั้น 2 (Second Class) ตั๋วเดินทางคนเดียว เดินทางพร้อมกันเป็นคู่ ตั๋วสําหรับเยาวชน และยังมีแบบนับวันใช้ต่อเนื่องหรือเลือกวันใช้ ให้เลือกซื้อด้วยพร้อมสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับผู้ถือตั๋วโดยสารใบนี้

EURAIL GLOBAL PASS ตั๋วรถไฟใบเดียวเที่ยวทั่วยุโรป

ตั๋วรถไฟ EURAIL GLOBAL PASS

สําหรับผู้ที่วางแผนเที่ยวประเทศยุโรปอื่นๆในทริปเดียวกัน ขอแนะนําใช้บัตรโดยสาร Eurail Global Pass ที่สามารถใช้โดยสารรถไฟเยอรมันได้อย่างไม่จํากัดเช่นเดียวกับ German Rail Pass และยังใช้เดินทางไปยังประเทศข้างเคียงได้ทั้งฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ รวมทั้งประเทศอื่นๆในยุโรปรวม 26 ประเทศ มีให้เลือกทั้งแบบใช้งานต่อเนื่องและแบบเลือกวันใช้

บัตรโดยสาร German Rail Pass และ Eurail Global Pass จําเป็นต้องซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางจาก ตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยหลายแห่ง ดังนี้

ตัวแทนจําหน่ายตั๋วรถไฟของ Rail Europe ในประเทศไทย

Diethelm Rail

317 Chamchuri Square, Floor 3rd, Phayathai Road, Pathum Wan, Bangkok 10330

Tel : 02 160 5200

www.diethelmrail.com

Go Holiday Tour

275/5 C Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400

Tel : 02-277 9999 Ext 227/230

www.qualityexpress.co.th

Pinatlas

89, AIA Capital Centre, 15th floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400

Tel : 02-0013009

www.pinatlas.com

RTS.net

159/17 Serm Mit Tower, Room 1117, 11th floor, Soi Sukhumvit 21, Sukhumvit Road, Wattana, Tel : 02 661 7157 Ext 23, 28/29

www.rts.net

TV Air Booking

795 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : (66) 2 233 5160 – 63

www.tvair.co.th

หรือซื้อออนไลน์ได้ทาง www.raileurope.co.th

วิธีการใช้บัตรโดยสาร German Rail Pass/Eurail Global Pass

ตั๋ว German Rail Pass ชนิดนับวันใช้แบบต่อเนื่อง (Continuous) ที่ซื้อไปจากประเทศไทยจะ ระบุวันใช้งานไว้บนตัวเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงวันเริ่มต้นใช้งานวันแรกก็สามารถใช้ได้ทันที

ตั๋ว German Rail Pass ชนิดเลือกวันใช้ (Flexi) จะยังไม่ระบุวันเริ่มต้นใช้งาน เมื่อไปถึงเยอรมนี และต้องการใช้งานให้นําบัตรโดยสารพร้อมพาสปอร์ตไปยังช่องจําหน่ายตัวหรือ Reisezentrum เพื่อทําการ Validate ให้ตั๋วมีผลใช้งานกับเจ้าหน้าที่ได้ในสถานีรถไฟของ DB Bahn ทุกแห่ง หลังจาก นั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเป็นคนระบุวันเดินทางลงในช่องว่างที่เว้นไว้บนบัตรโดยสารในวันที่เราต้องการใช้งาน

DEUTSCHE BAHN

DEUTSCHE BAHN

การรถไฟแห่งชาติเยอรมัน

Deutsche Bahn การรถไฟแห่งชาติเยอรมัน เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทรถไฟแคว้นต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1921 ในนาม ดอยท์เซอไรซ์บาห์น (DR) เมื่อเยอรมันตะวันออกถูกแยกออกไป การรถไฟเยอรมันตะวันตกจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ดอยท์เชอบุนเดสบาห์น (DB) หลังจากการรวมประเทศใน ปี 1990 ทั้งสองบริษัทจึงเร่งเชื่อมรางเข้าด้วยกัน พัฒนาเครือข่ายและรวมตัวกันอีกครั้งในปี 1994 ใน ชื่อ DB Bahn มีฐานะเป็นองค์กรมหาชนของรัฐ (Federal Republic of Germany) มีพนักงานทั้งหมดราว 230,000 คน สํานักงานใหญ่อยู่ที่ Potsdamer Platz ในกรุงเบอร์ลิน รถไฟเยอรมันถือได้ว่าเป็นต้นแบบระบบรถไฟชั้นนําของโลกได้เลยทีเดียว แม้ถนนหนทางในเยอรมนี ถือว่าสะดวกมาก มีทางด่วนออโตบาห์นที่รถยนต์วิ่งได้ไม่จํากัดความเร็ว คนเยอรมันก็ยังนิยมใช้บริการรถไฟ เพราะความรวดเร็ว สะดวกสบาย ตรงเวลา ปลอดภัย และค่าโดยสารไม่แพงเกินไป

รถไฟที่สร้างชื่อเสียงให้เยอรมนีมากที่สุดคือ รถไฟ ICE หรือ Intercity Express ออกวิ่งให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 1991 ความเร็วไม่ด้อยไปกว่ารถไฟชินคันเซ็นของญี่ปุ่น รถไฟยูโรสตาร์หรือรถไฟความเร็วสูงของประเทศอื่นๆ ดังนั้นการเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ในเยอรมนีจึงถือว่าทําได้อย่างรวดเร็ว เมื่อจะเที่ยวในเมืองเล็กๆหรือหมู่บ้านตามชนบทก็ยังมีรถไฟท้องถิ่นวิ่งเชื่อมต่อเข้าถึงแทบทุกพื้นที่ หากนับระยะทางแล้วรางรถไฟของ DB Bahn ยาวถึง 64,000 กิโลเมตร ก่อนเที่ยวเยอรมนี้ให้ทั่ว เรามาทําความรู้จักรถไฟประเภทต่างๆของเยอรมันกันก่อนดีกว่า