ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวประเทศเยอรมนีและรายชื่อเมืองสำคัญต่างๆ

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวประเทศเยอรมนี

เยอรมนี ประเทศที่เป็นศูนย์กลางของยุโรปทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงประเทศหนึ่งและเป็นผู้นําในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งนอกจากจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วยังเป็น 1 ในประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและบรรยากาศที่แสนงดงามแห่งหนึ่งที่สุดในโลกอีกด้วย

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวประเทศเยอรมนี

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวประเทศเยอรมนี

เยอรมนี มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) หรือ ดอยซ์ลันท์ (Deutchland) ในภาษาเยอรมัน มีรูปนกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศซึ่งได้กลายเป็นฉายาที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักในนาม “อินทรีเหล็กเยอรมัน” บ่งบอกให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความมีระบบมีระเบียบ ผ่านสงครามครั้งใหญ่ๆมาตั้งแต่อดีต และเคยพ่ายแพ้ในสงครามโลกทั้งสองครั้ง แต่เยอรมนีก็พลิกฟื้นประเทศกลายมาเป็นมหาอํานาจยักษ์ใหญ่ของยุโรป มีบทบาทและอิทธิพลบนเวทีโลกชาติหนึ่งในยุคปัจจุบัน

เยอรมนี้ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางทวีปยุโรป มีอาณาเขตกว้างใหญ่รายรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้านน้อย ใหญ่หลากหลายประเทศ ทางตะวันออกติดสาธาณรัฐเช็กและโปแลนด์ ทิศใต้ติดออสเตรียและ สวิตเซอร์แลนด์ ทิศตะวันตกติดฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ทิศเหนือติดทะเลเหนือ เดนมาร์กและทะเลบอลติก

ด้วยทําเลที่ตั้งดังกล่าว ทําให้เยอรมนีเป็นศูนย์กลางของยุโรปทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงประเทศหนึ่งและเป็นผู้นําในกลุ่มยูโรโซน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งการเดินทางทางอากาศและรถไฟ มีสนามบินนานาชาติหลายแห่งและเครือข่ายรถไฟความเร็วสูง ทําให้การเดินทางไปยังเมืองต่างๆในประเทศและข้ามไปประเทศข้างเคียงทําได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็ว เยอรมนีจึงเปรียบเป็นสะพานเชื่อมต่อดินแดนทางยุโรปตะวันตกกับประเทศภาคพื้นทางยุโรปตะวันออก ระยะทางไกลสุดบนแผ่นดินเยอรมันจากเหนือลงใต้ 876 กิโลเมตร ตะวันตกจรดตะวันออก 640 กิโลเมตร

เมืองสำคัญที่น่าเที่ยว

Bavaria

เยอรมนีแบ่งการปกครองออกเป็น 16 รัฐ มีประธานาธิบดีเป็นผู้มีอํานาจสูงสุด แต่อํานาจการบริหารประเทศเป็นของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แต่ละรัฐมีเมืองหลวงและรัฐบาลท้องถิ่นเป็นของตนเองรวมทั้งเมืองสําคัญที่น่าเที่ยว ดังนี้

 1. Berlin เป็นเมืองหลวงของประเทศและมีฐานะเทียบเท่าหนึ่งรัฐ
 2. Brandenburg รัฐใหญ่ที่โอบล้อมกรุงเบอร์ลินไว้ มี Potsdam เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองน่าเที่ยวที่ไม่ควรพลาด สามารถเดินทางไปจากเบอร์ลินได้อย่างสะดวก
 3. Saxony เมืองหลวงคือ Dresden โดยมี Leipzig เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน
 4. Saxony-Anhalt เมืองหลวงคือ Magdeburg และ Wittenberg เป็นเมืองที่น่าแวะเที่ยว
 5. Thuringia เมืองหลวงคือ Erfurt
 6. Mecklenburg-Vorpommern เมืองหลวงคือ Schwerin
 7. Hamburg เมืองทางเหนือใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีฐานะเป็นอีก 1 รัฐ
 8. Schleswig-Holstein รัฐทางเหนือสุดติดเขตประเทศเดนมาร์ก คั่นระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก มี Kiel เป็นเมืองหลวง
 9. Bremen เมืองน่าเที่ยวมีฐานะเป็นอีก 1 รัฐ และเป็นรัฐที่เล็กที่สุดของประเทศ
 10. Lower Saxony รัฐใหญ่มี Hannover เป็นเมืองหลวง ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า
 11. North Rhine-Westphalia รัฐทางตะวันตกของประเทศ เป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเพราะประกอบไปด้วยเมืองใหญ่หลายเมืองตั้งอยู่ติดๆกัน คือ Dusseldorf (เมืองหลวง), Cologne, Duisburg, Dortmund และ Bonn อดีตเมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตก เป็นต้น
 12. Rhineland-Palatinate ดินแดนแห่งปราสาทงามริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มี Mainz เป็นเมืองหลวง โดยมีเมือง Koblenz น่าแวะเที่ยว และ Trier เมืองเก่าแก่ที่สุดของเยอรมันถือกําเนิดเกิดมาตั้งแต่สมัยโรมัน
 13. Saarland ติดชายแดนฝรั่งเศส เมืองหลวงคือ Saarbrucken
 14. Hesse มี Wiesbaden เป็นเมืองหลวง โดยมี Frankfurt เป็นเมืองใหญ่ที่มีความสําคัญทั้งในด้านการค้า การเงิน การขนส่ง การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยว สนามบินใหญ่สุดของประเทศก็ตั้งอยู่ใกล้แฟรงค์เฟิร์ต
 15. Baden-Wurttemberg รัฐทางใต้ติดเขตฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ มี Stuttgart เป็นเมืองหลวง Heidelberg เมืองปราสาทสวยโรแมนติก และ Freiburg เมืองงามในเขตป่าดํา
 16. Bavaria รัฐใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศติดสาธารณรัฐเช็กและออสเตรีย มี Munchenหรือมิวนิคเป็นเมืองหลวง นอกจากอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่แล้วยังอุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าเมืองเก่า ปราสาท พระราชวัง เมืองที่น่าเที่ยวอาทิเช่น Nurnberg, Wurzburg, Augsburg, Fussen, Regensberg, Bamberg, Landshut รวมทั้งหมู่บ้านเล็กๆ ที่น่าไปเยือน อาทิ Rothenburg ob der Tauber, Oberammersau, Mittenwald รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ ยอดเขาซุกสปิทเซอ ดังนั้น การวางแผนท่องเที่ยวเยอรมัน ควรให้เวลากับรัฐนี้มากเป็นพิเศษ