การเดินทางสู่ ‘เมลเบิร์น’ เมืองที่ติดอันดับน่าอยู่อันดับต้นๆของโลก

รัฐวิกตอเรีย (Victoria)

รัฐวิกตอเรียเป็นรัฐที่เล็กที่สุดของทวีปออสเตรเลีย (ไม่นับรัฐแทสเมเนีย ซึ่งเป็นเกาะ) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป เป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีจํานวนประชากรหนาแน่นมากที่สุด รัฐวิกตอเรียมีประชากรทั้งรัฐเกือบ 5 ล้านคน เมืองหลวงชื่อเมลเบิร์น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยาร์รา (Yarra River) วิกตอเรีย เป็นรัฐแรกที่มีธงประจํารัฐ นับตั้งแต่ยุคตื่นทองในต้นศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา รัฐวิกตอเรียได้ชื่อว่าเป็นรัฐที่เจริญมากที่สุดกว่าทุกรัฐของออสเตรเลีย และมี สวนสาธารณะมากที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า Garden State

ดอกไม้ประจํารัฐวิกตอเรียคือ ดอก Pink Heath สีชมพู สัตว์พื้นเมือง ประจํารัฐคือ ตัวพอสซัม (Leadbeater’s Possum)

เมลเบิร์น (Melbourne)

เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในออสเตรเลีย ด้วยบรรยากาศที่เหมือนบ้านเมืองในยุโรป มีสวนสาธารณะอยู่มากมายทั่วเมือง ถนนแทบทุกสายมีต้นไม้ขึ้นครื้มทั้งสองฝั่งถนน เมลเบิร์นเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และเคยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกหลายครั้ง

เมลเบิร์นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากซิดนีย์ มีประชากรราว 3 ล้านคน เป็นเมืองที่ศิวิไลซ์ที่สุด มีหอศิลป์ที่ดีที่สุด มีโรงละครที่ดีที่สุด มีภัตตาคารที่ดีที่สุด และมีแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุด อากาศที่เมลเบิร์นค่อนข้างเย็นกว่าทุกเมืองในออสเตรเลีย และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยิ่งกว่านั้น เมลเบิร์นยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกด้วย

ประวัติศาสตร์เมลเบิร์นเริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มนักสํารวจเกาะแทสเมเนีย ได้มาขึ้นบกและตั้งชุมชนในปีค.ศ. 1835 แต่ปัจจัยที่ทําให้เมลเบิร์นเจริญรุดหน้า อย่างรวดเร็วก็คือการพบทองคําในรัฐวิกตอเรีย ในยุคตื่นทอง เมลเบิร์นเกือบ กลายเป็นเมืองร้างเพราะผู้คนอพยพไปตั้งเต็นท์ร่อนหาทองคําที่เหมืองทองใน เมือง Balarat ของรัฐวิกตอเรียกันหมด ต่อมาในปี ค.ศ. 1851 เมลเบิร์น จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย จากนั้นเป็นต้นมา เมลเบิร์นก็กลายเป็นเมืองสําคัญจนได้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ ออสเตรเลียในปีค.ศ. 1901 ความมั่งคั่งจากทองคําที่พบในรัฐวิกตอเรีย ทําให้ เมลเบิร์นมีความรุ่งเรืองทางสถาปัตยกรรมสูงสุด ทั่วเมืองมีการก่อสร้างอาคาร ที่ทําการของรัฐอย่างสวยงาม เช่น อาคารรัฐสภา กระทรวงการคลัง หอสมุดกลาง สํานักงานไปรษณีย์โทรเลข สนามคริกเก็ต สนามแข่งม้า (การแข่งม้า Melbourne Cup มีชื่อเสียงมาก) เมลเบิร์นมีหนังสือพิมพ์ชื่อ The Age เป็นหนังสือพิมพ์ ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ

พลเมืองของเมลเบิร์นประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ ชาวจีนกับ – ไอริชอพยพเข้ามาขุดทองในยุคตื่นทอง ชาวจีนยึดครองย่าน Little Bourke street และตั้งไชน่าทาวน์ขึ้นที่นั้น หลังสงครามโลก มีพวกยุโรปอพยพย้ายหนี ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่เมลเบิร์นมากมาย เช่น ชาวกรีก อิตาเลียน ยูโกสลาฟ 

โมริ และเติร์ก เมื่อสิ้นสุดสงครามเวียดนาม ออสเตรเลียรับผู้อพยพ ชาวเวียดนามกับกัมพูชาเข้ามาอยู่มาก ทําให้สังคมเมลเบิร์นกลายเป็นสังคม เมืองที่มีวัฒนธรรมแบบผสมของคนหลายชาติหลายภาษา

ภายหลังเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงจากเมลเบิร์นไปอยู่แคนเบอร์รา ในปีค.ศ. 1928 ทําให้ความสําคัญของเมลเบิร์นลดลง ในขณะที่ซิดนีย์เป็น เมืองทันสมัยที่เจริญมากขึ้นทุกทีจนกลายเป็นเมืองใหญ่ระดับโลก เมลเบิร์น กลับยังคงความเป็นเมืองที่เจริญสูงสุดในระดับชาติ หากแต่เมลเบิร์นกลับทําให้ ผู้มาเยือนหลงใหลในความงามสง่าและเสน่ห์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แบบซิดนีย์

การเดินทางสู่เมลเบิร์น

  • เครื่องบิน

สนามบินนานาชาติของเมลเบิร์นชื่อ สนามบินทูลลามารีน (Tulamarine Airport) อยู่ห่างจากเมือง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที สนามบินนี้เป็นที่จอดแวะของเครื่องบินทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ นักท่องเที่ยวไทยสามารถบินจากกรุงเทพฯ เข้าสู่เมลเบิร์นได้เลย หรือหากแวะ เที่ยวเมืองอื่น ๆ ของออสเตรเลียก่อนก็เดินทางด้วยเครื่องบินในประเทศมายัง เมลเบิร์นได้เช่นกัน (เว็บไซต์ของสนามบินทูลลามารีน www.melair.com.au)

การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น ทําได้หลายทางคือ

-รถบัส

รถ Skybus จากสนามบินเข้าเมือง ปลายทางอยู่ที่ชุมทางรถที่ Spencer Street Station การเดินทางเข้าเมืองด้วยรถสกายบัสสะดวกและ ประหยัด รวดเร็วพอ ๆ กับใช้บริการรถแท็กซี่ โดยจากจุดนี้จะมีรถแวนชัตเติล

ไปส่งตามโรงแรมต่าง ๆ ฟรี ค่าโดยสาร 13 เหรียญ บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยรถจะออกทุก ๆ 15 นาที เที่ยวกลับไปสนามบินสามารถจองรถชัตเติลให้มา รับที่โรงแรมได้ด้วย โดยต้องจองล่วงหน้า 1 วัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เว็บไซต์ WWW.skybus.com.au)

-รถแท็กซี่

จอดรออยู่นอกอาคารผู้โดยสารขาออก ค่าโดยสารประมาณ เที่ยวละ 35-40 เหรียญ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

-รถบัสทางไกล

รถของบริษัทเกรย์ฮาวด์ไพโอเนียร์และบริษัทแมคคัฟเฟอร์ วิ่งระหว่างเมลเบิร์นกับเมืองต่างๆ ในออสเตรเลีย จากซิดนีย์-เมลเบิร์นใช้เวลา เดินทาง 12 ชั่วโมง แคนเบอร์รา-เมลเบิร์นใช้เวลา 9 ชั่วโมง และอะเดเลดเมลเบิร์นใช้เวลา 10 ชั่วโมง รถเกรย์ฮาวด์ไพโอเนียร์จะเข้าจอดที่ชุมทางรถที่ ถนนแฟรงคลิน ส่วนรถบัสทางไกลอื่น ๆ จะจอดที่ชุมทางรถที่ถนนสเปนเซอร์

-ทางรถไฟ

รถไฟจากเมืองต่าง ๆ สู่เมลเบิร์นจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟที่ถนน ฟลินเดอร์ส (Flinders Street Station) ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง สถานีรถไฟนี้มี หลังคาเป็นโดมใหญ่สะดุดตาซึ่งเป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่สวยมากแห่งหนึ่ง ของรัฐวิกตอเรีย ชาวเมลเบิร์นมักใช้สถานีรถไฟนี้เป็นที่นัดพบ รถไฟจากซิดนีย์ เมลเบิร์นใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง เช่นเดียวกับรถไฟสายอะเดเลด-เมลเบิร์น

การคมนาคมในเมลเบิร์น

ระบบขนส่งมวลชนในเมลเบิร์นให้ความสะดวกสบายพอสมควร เพราะมีทั้งรถเมล์ รถราง (Tram) และรถไฟที่วิ่งไปชานเมือง โดยเฉพาะ รถรางถือเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวเมลเบิร์นเลยทีเดียว ในสมัยก่อนรถราง ในเมลเบิร์นใช้ม้าลาก ซึ่งเป็นจุดดึงดูดความสนใจคนต่างบ้านต่างเมืองไม่น้อย ปัจจุบันมีรถรางสายรอบเมือง (City Circle Tram) เป็นรถรางฟรี มีเส้นทาง เป็นวงกลมรอบเมืองชั้นใน รถออกทุก 10 นาที รถรางสายนี้ทาสีครีมกับล เหล้าองุ่น บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ทุกวัน แต่ถ้าหากเป็นช่วงที่อากาศดีและมีแสงแดดเพียงพอจะบริการตั้งแต่ 10.00-21.00 น. ในวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์

ตั๋วโดยสารรถสาธารณะมีหลายแบบหลายราคาโดยแบ่งจากโซน พื้นที่ซึ่งค่อนข้างจะมีรายละเอียดมาก Metcard เป็นตัวสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวในบริเวณรอบๆ เมลเบิร์น สามารถโดยสารรถราง รถไฟ และรถบัสกี่ครั้งก็ได้ใน 1 วัน ภายในโซนที่กําหนดไว้ ตัวนี้จะอํานวยความ สะดวกในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในเมลเบิร์น รวมทั้งเป็นส่วนลดในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น The Melbourne Delegate Card, City Saver, ตั๋ว 1 วัน หรือตั๋ว 1 สัปดาห์ เป็นต้น ตัวอย่าง ของตั๋วโดยสารเช่น ใช้ภายใน 2 ชั่วโมง แบ่ง 1 โซน ราคา 3 เหรียญ โซน 2 หรือ 3 ราคา 2.20 เหรียญ โซน 1-2 ราคา 5 เหรียญ โซน 2-3 ราคา 4 เหรียญ และโซน 1-3 ราคา 7 เหรียญ เป็นต้น ซื้อตั๋วได้ที่ซุ้มขายหนังสือพิมพ์ข้าง ถนน ตามร้านค้าที่มีป้ายจําหน่ายตั๋ว หรือเครื่องอัตโนมัติบนรถรางหรือรถไฟ รายละเอียดเพิ่มค้นหาได้จาก www.Victrip.com.au

สําหรับนักท่องเที่ยวเมลเบิร์นมีรถบัส Melbourne City Explorer แวะจอดตามสถานที่สําคัญ ตั๋วโดยสารจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดวัน ราคา คนละ 33 เหรียญ

รถแท็กซี่จอดคอยผู้โดยสารตามจุด หรือโทรศัพท์เรียกรถได้ แท็กซี่ที่จะหยุดรับคนเรียกจากข้างถนนเหมือนเมืองไทยหายาก

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet