การเดินทางในเขตนครหลวง ‘กรุงแคนเบอร์รา’ ประเทศออสเตรเลีย

เขตนครหลวง – Australia Capital Territory (ACT) กรุงแคนเบอร์รา (Canberra)

แคนเบอร์ราเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ เรียกกันว่า เขตนครหลวง (Australia Capital Territory-ACT) แคนเบอร์รา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น Man-made City เพราะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ จาก การออกแบบวางผังเมืองอย่างฉลาด ทําให้แคนเบอร์ราเป็นเมืองที่สวยงาม และมีระเบียบ ปัจจุบันมีประชากรราว 300,000 คน

ความเป็นมาของการตั้งเมืองหลวงของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1901 เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างซิดนีย์กับเมลเบิร์น ซึ่งต่างอ้างความสําคัญและความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงของประเทศ ในที่สุดก็ตกลงกันที่จะสร้างเมืองหลวงใหม่บนพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองทั้งสองเพื่อยุติปัญหาการแย่งชิงเป็นเมืองหลวง เมื่อกําหนดสถานที่แล้ว จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบสร้างเมืองในปีค.ศ. 1911 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด เป็นชาวอเมริกันชื่อ วอลเตอร์ เบอร์ลีย์ กริฟฟิน (Walter Burley Gr” และเมืองหลวงก็ได้รับการตั้งชื่อว่า แคนเบอร์รา ซึ่งมาจากคําว่า “คัมบารุม  ภาษาอะบอริจินแปลว่า “ที่นัดพบ” เริ่มการก่อสร้างในปีค.ศ. 191

แคนเบอร์ราอยู่ห่างซิดนีย์ 300 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมลเบิร์น 650 กิโลเมตร แคนเบอร์ราเป็นเมืองที่มีผังเมืองสวยงาม ประกอบด้วยอาคารที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัย เช่น อาคารรัฐสภา (Parliament House) ทําการของรัฐบาล และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มีทะเลสาบกริฟฟิน (Lake Burley Giffin)ทะเลสาบที่ขุดขึ้นมาเพื่อเสริมให้ภูมิประเทศสวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ถนนทุกสายในแคนเบอร์ราปลูกต้นไม้ที่เลือกสรรแล้วว่าจะให้สีสันกับเมืองได้ทุกฤดูกาล แคนเบอร์ราได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการ เพราะเป็นที่ตั้งหน่วยงานต่างๆของรัฐและเป็นที่ตั้งสถานทูตจากนานาประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่สําคัญ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australia National University) และวิทยาลัยการทหารดันทรูน

การเที่ยวชมกรุงแคนเบอร์ราควรเริ่มต้นด้วยการไปชมทิวทัศน์ของเมือง บนภูเขาชื่อว่า Black Mountain ซึ่งอยู่นอกเมืองออกไปไม่ไกล จุดศูนย์รวมของเมืองจะเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งเรียกว่า Parliament Triangle อันประกอบ ด้วยทะเลสาบกริฟฟิน ถนนคิงส์ และถนนคอมมอนเวลท์ที่ทอดข้ามทะเลสาบ มุมบนของสามเหลี่ยมคืออาคารรัฐสภาที่ตั้งเด่นอยู่บนเนินสูง (Capital Hill) ในบริเวณสามเหลี่ยมประกอบด้วยอาคารที่สําคัญๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอศิลป์แห่งชาติ ศาลสูง และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบนอกของสามเหลี่ยมเป็นที่ตั้งสถานทูตประเทศต่างๆ ซึ่งล้วนออกแบบสวยงามตามสไตล์ สถาปัตยกรรมของประเทศนั้นๆ สถานทูตที่ใหญ่โตและเด่นที่สุดคือสถานทูต จีน ส่วนสถานทูตไทยสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยมีหลังคาทรงจั่วเป็น เอกลักษณ์ สวยเด่นไม่แพ้สถานทูตของชาติอื่น ๆ

เว็บไซต์ www.canberratourism.com.au

การเดินทางสู่แคนเบอร์รา

ไม่มีเครื่องบินระหว่างประเทศบินตรงไปแคนเบอร์รา นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปแคนเบอร์ราจะต้องไปต่อเครื่องบินในประเทศอีกที่หนึ่ง สนามบินแคนเบอร์ราเป็นสนามบินภายในประเทศขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 นาที มีเครื่องบินในประเทศมายังแคนเบอร์ราจากเมืองสําคัญของออสเตรเลีย การเดินทางจากสนามบินแคนเบอร์ราเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองนั้นมีหลายวิธี เช่น รถแอร์ไลเนอร์ชัตเติลบัส หรือรถแท็กซี่ (ราคาประมาณ 14-16 เหรียญ) เป็นต้น

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.canberraairport.com.au

นอกจากเครื่องบินแล้ว มีรถบัสจากซิดนีย์ เมลเบิร์น มายังแคนเบอร์รา วันละหลายเที่ยว รถจะเข้าจอดที่ รถไฟเป็นการเดินทางระหว่างซิดนีย์-แคนเบอร์ราที่สะ ๑ วิธีหนึ่ง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง มีรถไฟวันละ 2 เที่ยว

การคมนาคมในแคนเบอร์รา

  • รถเมล์

ซึ่งเป็นของ Action bus ที่มีเครือข่ายไปทั่วออสเตรเลีย เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดรองลงมาจากการเช่ารถขับเอง ค่าโดยสารรถเมล์เที่ยวละ 2.40 เหรียญ และมีตัวราคาพิเศษหลายแบบสําหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการหลายครั้งหรือหลายวันต่อเนื่องกัน เช่น มีตัววันที่ใช้ขึ้นรถเมล์ได้ จํากัดเที่ยวและระยะทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

  • รถเมล์ฟรี (Downtowner Service)

เป็นรถเมล์ซึ่งตกแต่งเหมือน รถราง นักท่องเที่ยวใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร เส้นทางเดินรถจะจอด แวะตามอาคารธุรกิจและศูนย์การค้าสําคัญ ๆ มีรถบริการในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงกลางวัน

  • แท็กซี่

จะจอดรอรับผู้โดยสารอยู่ตามจุดจอดรถ เช่นหน้าโรงแรมใหญ่ๆ สามารถใช้โทรศัพท์เรียกรถได้

  • จักรยาน

แคนเบอร์ราเป็นเมืองที่เหมาะกับการขี่จักรยานเที่ยวเล่น พราะมีทางวิ่งสําหรับจักรยานโดยเฉพาะ เส้นทางที่น่าสนใจคือ รอบทะเลสาบ กริฟฟิน

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเช่าจักรยานได้จากบริษัทให้เช่าซึ่งมีให้เลือกหลายบริษัท

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet