ข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองซิดนีย์

-การคมนาคมในซิดนีย์-

ซิดนีย์เป็นเมืองที่เหมาะกับการเดินเที่ยว เพราะย่านใจกลางเมือง ไม่กว้างมากนักสามารถเดินเที่ยวได้เกือบทั่ว อย่างไรก็ตาม หากต้องการเดินทางออกไปชานเมืองก็สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเป็นพาหนะได้สะดวก

นักท่องเที่ยวควรซื้อตั๋วโดยสารรถประจําทางแบบซิดนีย์พาส (Sydney Pass) ซึ่งใช้ได้กับรถเมล์ รถไฟ เรือเฟอร์รี่ เรือ Jetcat ไป แมนลีย์บีชและเรือ RiverCat ไปยังเมือง Parramatta บัตรโดยสารซิดนีย์ พาสนี้ใช้ได้ไม่จํากัดเที่ยว มีชนิดต่างๆ คือ ชนิดที่ใช้ได้ภายใน 3, 5 และ 7 วัน มีรถโดยสารบางชนิดที่ใช้ซิดนีย์พาสไม่ได้ คือรถ Monorail รถรางท่องเที่ยว (Tramway) ปกติแล้วรถประจําทางเกือบทุกสายจะวิ่งผ่านย่านเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) และมีเส้นทางออกไปตามชานเมืองรอบนอกของซิดนีย์ นอกจากรถประจําทางแล้ว ซิดนีย์มีรถเมล์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ได้แก่

  • รถ Sydney Explorer

มีเส้นทางวิ่งรอบเมืองซิดนีย์ โดยจอดแวะตามจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ 22 จุด ขึ้นลงตามป้ายพิเศษสีเขียว/แดง ที่มีอยู่บนถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรถออกทุก 20 นาที ระหว่าง 9.30-17.25 น. บนรถมีเทปบรรยายแนะนําสถานที่ตั๋วโดยสารใช้ได้ทั้งวัน จะขึ้นรถลงรถที่จุดไหนก็ได้ตามต้องการ รวมทั้งยังใช้ตัวนี้แสดงเพื่อขอลดราคาค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งได้ด้วย ตั๋วโดยสารจะซื้อได้บนรถ หรือที่สํานักงานการท่องเที่ยวของซิดนีย์ ตรวจสอบราคาจากเว็บไซต์ www.sydneypass.info/sydney explorer

  • รถ Bondi Explorer

มีเส้นทางวิ่งรอบนอกซิดนีย์ออกไปถึงบอนไดบีช มีรถบริการตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. โดยในช่วงเช้ารถจะออกทุกครึ่งชั่วโมง

ตั๋วโดยสารใช้ได้ทั้งวัน ซื้อได้บนรถหรือที่สํานักงานการท่องเที่ยวของจิก ตรวจสอบราคาจากเว็บไซต์ www.sydneypass.info/bondiexplorer

หากซื้อตั๋วอายุ 2 วัน จะใช้โดยสารได้ทั้งรถ Sydney Explore รถ Bondi Explorer

  • รถ Boomerang Bus Tour

มีเส้นทางวิ่งระหว่างแมนลีย์บีชรัง ปาล์มบีช (Palm Beach) โดยจอดแวะ 15 จุด ใช้เวลารอบละ 3 ชั่วโมง มีร่ เฉพาะวันพฤหัสบดี-เสาร์ ระหว่างเวลา 9.15-17.15 น. บนรถมีเทปบรรยาย แนะนําสถานที่ด้วย

  • รถ Tramway

เป็นรสบัสแต่ตกแต่งเป็นรถราง วิ่งระหว่างเซอร์ค ลาร์คีย์กับดาร์ลิงฮาร์เบอร์ รถออกทุก 15 นาที ตั้งแต่ 9.30-18.00 น ตั๋วโดยสารมีทั้งแบบเที่ยวเดียว และตั๋ว 1 วัน ป้ายรถแทรมเวย์นี้เป็นสีเหลือง สลับดํา

  • รถไฟฟ้ารางเดียว (Monorail)

วิ่งเป็นวงกลมบนรางที่มีความสูง ราวตึก 2 ชั้น จอดที่ดาร์ลิงฮาร์เบอร์ ไชน่าทาวน์ และซิตี้เซ็นเตอร์ ใช้เวลา รอบละ 12 นาที มีรถเข้าสถานีทุก 4-6 นาที เหมาะสําหรับนั่งเล่นชม วิวซิดนีย์ หรือใช้เดินทางระยะสั้นระหว่างดาร์ลิงฮาร์เบอร์กับในเมือง ค่า โดยสารเที่ยวละ 3 เหรียญ หรือตั๋วอายุ 2 วัน ราคา 6 เหรียญ ใช้โดยสาร ได้ไม่จํากัดเวลาและเที่ยวเดินทาง

  • รถไฟ

คนซิดนีย์ที่อาศัยอยู่ตามชานเมือง นิยมใช้รถไฟเป็นพาหนะเข้าเมือง เพราะสะดวกและเร็วกว่ารถเมล์ แต่สําหรับนักท่องเที่ยวอาจใช้รถไฟ ในช่วงสั้นๆในเมืองได้ เพราะถ้าไม่รู้จักถนนหนทางเลย ใช้รถไฟง่ายกว่ารถเมล เช่น ขึ้นรถไฟใต้ดินจากซิตี้เซ็นเตอร์ไปยังคิงส์ครอส เป็นต้น นอกจากนั้นยังม รถ Sydney Lightrail ให้บริการจากสถานีเซ็นทรัลไปดาร์ลิงฮาร์เบอร์-สตาร์ซิตี้ คาสิโนขฟิชมาร์เก็ต การเดินทางระยะสั้นๆในเมืองซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ

  • เรือเฟอร์รี่

การโดยสารเรือเป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของซิดนีย์ เรือทุกลำมีต้นทางออกจากเซอร์คูลาร์คีย์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก หรือเรือโดยสารไปยังไปยังแมนลีย์บีช หรือไปชมสวนสัตว์ทารองก้าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของซิดนีย์

-นั่งเรือเฟอร์รี่

ข้ามฟากไปและกลับเป็นการท่องเที่ยวชมวิวในอ่าวที่สวยที่สุดในโลกในราคาถูกที่สุด ถ้าต้องการนั่งเรือเฟอร์รี่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งจะมีตั๋วพิเศษ ซึ่งรวมค่าเรือเฟอร์รี่ไปกลับ และค่าเข้าชมสถานที่นั้นๆ ไว้ด้วยกันเช่น บัตร Ocean Pass สําหรับเข้าชมโอเชี่ยนเวิลด์ และ Zoo Pass สําหรับไปชมสวนสัตว์ทารองก้า เป็นต้น ท่าเรือเซอร์คลาร์คีย์นั้นค่อนข้างจอแจเพราะเป็นท่าที่มีเรือมากมายหลายประเภทจอดรับส่งผู้คน ดังนั้นหากไม่มั่นใจว่าจะต้องขึ้นเรือใดที่ท่าไหน ให้สอบถามได้ที่ศูนย์ข่าวสารข้อมูลที่หมายเลข 4 (Jetty 4)

-เรือท่องเที่ยว Harbour Cruise

ป็นเรือสําหรับเที่ยวชมอ่าวซิดนีย์ มีไกด์บรรยายบนเรือ มีทั้งเรือชมวิวที่ออกจากเซอร์คูลาร์คีย์ แล้วแล่นเป็นวงกลม โดยแวะจอดที่ดาร์ลิงฮาร์เบอร์ และเรือท่องเที่ยวที่แวะชมสถานที่สําคัญ ๆ ชื่อ เรือ Sydney Harbour Explorer ดําเนินการโดยกัปตันศุกครุยซ์ เรือจะออก จากท่าเรือหมายเลข 6 ที่เซอร์คูลาร์คีย์ แวะจอดท่า Opera House, Watson Bay, Taronga Zoo bla: Darling Harbour

ตัวโดยสารราคาพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยว

มีตั๋วโดยสารหลายแบบที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อเพื่อใช้ร่วมกับ พาหนะหลายชนิดได้ในราคาประหยัด ตัวอย่างเช่น

  • Sydney Pass

ใช้ได้กับรถประจําทาง เฟอร์รี่ รถแทรมเวย์ รถ Sydney Explorer Bus เรือฮาร์เบอร์ครุยซ์ รวมทั้งรถแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส ตัวมีทั้งแบบ 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน ราคาคือ 90, 120 และ 140 เหรียญ ตรวจสอบราคาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ www.Sydneypass.info/prices

  • Travel Pass

ใช้ได้กับรถประจําทาง รถไฟ และเรือเฟอร์รี่ มีอายุ 7 วัน หรือ 15 วัน

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet