ทำความรู้จัก ‘ประเทศออสเตรเลีย’ ผ่านทางประวัติศาสตร์

 

-รู้จักออสเตรเลีย-

ออสเตรเลียมีชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า “เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ออสเตรเลียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน ปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศในเครือจักรภพที่ตั้งประเทศอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะเดียวกันออสเตรเลียก็เป็นทวีปที่เล็กสุดในโลกด้วย ออสเตรเลียเป็นประเทศ “ใหม่” แม้จะมีประวัติความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ไม่ยาวนาน ไม่มีร่องรอยอารยธรรมโบราณที่เป็นรากเหง้าของอารยธรรมโลก แต่ออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเองมีธรรมชาติสวยงามหลากหลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนมีเสน่ห์อย่างยิ่งด้วยความมีน้ำใจและความเป็นกันเองของคนออสเตรเลียกับความสวยบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย

นักโบราณคดีคาดกันว่าคนพวกแรกที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียคือ ชาวอะบอริจินิส(Aborigines) ซึ่งอพยพมาจากอินโดนีเซียเมื่อ 50,000 ปีที่แล้ว คนพวกนี้ตัวเล็ก ผิวดํา ผมสีดําหยิกขอด เมื่อมาถึงออสเตรเลียได้แยกย้ายกัน ออกไปตั้งถิ่นฐานตามที่ต่างๆจนกระจัดกระจายไปทั่วทวีป แต่ก่อนนั้นออสเตรเลียเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “Terra Australis Incognita” แปลว่า ดินแดนทางใต้ ที่ยังไม่มีใครรู้จัก (The Unknown Southern Land) เมื่อชาวยุโรปมาพบออสเตรเลียนั้น คาดว่ามีชาวอะบอริจินิสอยู่ประมาณ 300,000 คน

Aborigines

การค้นพบออสเตรเลียเริ่มขึ้นเมื่อนักเดินเรือชาวสเปนชื่อ Luis Vae, de Torres เดินทางผ่านมาถึงออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในตอนปลายศตวรรษ ที่ 15 เขาเดินเรือผ่านช่องแคบระหว่างออสเตรเลียกับปาปัวนิวกินี (ภายหลัง ช่องแคบนี้ได้ชื่อว่าช่องแคบ Torres) ต่อมาในปีค.ศ. 1606 Willem Jansz กัปตันเรือชาวดัตช์ ได้มาขึ้นบกที่แหลมเคปยอร์ก (Cape York Peninsula) ในรัฐควีนสแลนด์ ทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย หลังจากนั้นไม่นาน Abel Tasman นักเดินเรือชาวดัตช์เดินทางมาพบแทสเมเนียกับนิวซีแลนด์

Luis Vae, de Torres

ในปีค.ศ. 1770 กัปตัน James Cook แห่งอังกฤษ เดินทางมาถึง ออสเตรเลีย เขาขึ้นบกสํารวจออสเตรเลียฝั่งตะวันออกที่อ่าวโบตานี (Botany Bay) และตั้งชื่อดินแดนใหม่ที่พบว่านิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) และ ประกาศว่าดินแดนแถบนี้ (ออสเตรเลียฝั่งตะวันออก) ตกอยู่ในความคุ้มครองของ พระเจ้าจอร์จที่ 3 ของอังกฤษ เมื่อเขานําผลการสํารวจดินแดนที่พบใหม่กลับไปรายงานที่อังกฤษ ออสเตรเลียจึงเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา

James Cook

ในปีค.ศ. 1788 กัปตัน Arther Philip นํากองเรือ 7 ลําบรรทุก นักโทษจากเกาะอังกฤษมาขึ้นบกที่อ่าวโบตานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1788 และขึ้นบกที่พอร์ตแจ็คสัน (Port Jackson) ในวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1788 นับเป็นการเข้ามาตั้งรกรากของคนผิวขาวในออสเตรเลียเป็น ครั้งแรก อาณานิคมของอังกฤษตั้งขึ้นที่นิวเซาท์เวลส์ ในบริเวณที่เรียกว่า เดอะร็อคส์ (The Rocks) ในปัจจุบัน ชาวอังกฤษที่เดินทางมากับกองเรือครั้งนั้น ทหาร และลูกเรือ มีจํานวน 1,530 คน เป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศมาเสีย 736 คน นอกนั้นเป็นทหาร และลูกเรือ

ความเป็นอยู่ในช่วงแรกของชาวอาณานิคมในออสเตรเลียนั้นค่อนข้างลําบาก เพราะออสเตรเลียมีเทือกเขาบลูเมาเทนส์เป็นกําแพงขวางกั้นระหว่าง การค้นพบช่องเขาที่จะเดินข้ามได้ การเดินทางสู่แผ่นดินทางตะวันตกไว้หลายสิบปี จนกระทั่งในปีค.ศ. 1813 จึงมีการค้นพบช่องเขาที่จะเดินข้ามได้

Arther Philip

ในปีค.ศ. 1814 นักเดินเรือชาวอังกฤษ ชื่อ Mathew Flinders ผู้ทําแผนที่ออสเตรเลีย ได้เสนอให้เรียกชื่อประเทศอาณานิคมใหม่นี้ว่า “ออสเตรเลีย”

Mathew Flinders

ต่อมามีการพบทองคําในปีค.ศ. 1851 ที่รัฐวิกตอเรีย ทําให้ชาวยุโรปพากันหลั่งไหลอพยพมายังออสเตรเลียเพื่อแสวงโชคและพบว่าไม่มีทองคําจํานวนมากมายอย่างที่คาดหวัง เพราะมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีโชคและร่ำรวยจากทองคําคนที่พลาดหวังจากการขุดทองจึงหันมาใช้ประโยชน์กับพื้นดินอันกว้างใหญ่ทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อดํารงชีพ ออสเตรเลียจึงมีพลเมือง ที่เป็นผู้อพยพเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียงนักโทษที่อังกฤษพามาปล่อยเกาะเท่านั้น ประมาณว่าระหว่างปีค.ศ. 1788-1856 มีนักโทษถูกส่งมาอยู่ออสเตรเลียมาก ถึง 157,000 คน ซึ่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของนักโทษที่อังกฤษส่งไปอเมริกา

ปีค.ศ. 1927 ออสเตรเลียได้ย้ายที่ทําการรัฐสภาจากเมลเบิร์นไปยัง แคนเบอร์ราซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ออสเตรเลีย เติบโตขึ้นเป็นประเทศที่มั่งคั่ง ด้วยผลผลิตทางเกษตรกรรมและการทําปศุสัตว์ในประเทศ และยิ่งเฟื่องฟูขึ้นเมื่อมีการทําอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นโยบายเหยียดผิวในออสเตรเลียยุติลง ชาวเอเชียอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในออสเตรเลียมากขึ้น

เมื่อมีการก่อตั้งสหภาพยุโรปขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มประเทศต่างๆ ที่อยู่ในทวีปยุโรป ออสเตรเลียผิดหวังที่ถูกกีดกันไม่ให้เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เนื่องจากออสเตรเลียไม่ได้ตั้งอยู่ในยุโรป ทําให้ออสเตรเลียหันมาคบหาเป็นมิตรกับประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรแปซิฟิกในปัจจุบัน ออสเตรเลียจึงกลายมาเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบผสมเนื่องจากมีพลเมืองหลายเชื้อชาติ ออสเตรเลียย่างก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยความเชื่อมั่นและมีศักดิ์ศรีในฐานะประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมแบบผสมผสาน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet